dam my sac

Tổng thích hợp những cỗ truyện nhiều mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những cỗ truyện này thông thường với yếu đuối nhạy bén, Để ý đến trước lúc coi.

Thoát ngoài nhức thương- profundis

Thoát ngoài nhức thương- profundis

HOT

8.5/10

Bạn đang xem: dam my sac

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: I.J

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Buổi livestream bất ngờ

Buổi livestream bất ngờ

HOT

8.5/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hina

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Sự tình ác nhân

Sự tình ác nhân

HOT

8.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Updating

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Boy meets girl

Boy meets girl

HOT

8.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Viper

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Antidote bl

Antidote bl

HOT

8.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: JJ & Jin Jung Hae

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

HOT

7.3/10

75.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Cầm

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 108
Nguồn gốc muôn loài

Nguồn gốc muôn loài

HOT

8.5/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Updating

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 0
Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

HOT

7.3/10

4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trà Mặn’s House

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 74
Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù - Edit Version

Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù - Edit Version

HOT

7.8/10

37.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yu-chan

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Gia Đấu, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 44
Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi [đm]

Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi [đm]

HOT

7.3/10

27.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Mia Tree

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 98
Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới- Phiên Gia Đích Mã Giáp

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới- Phiên Gia Đích Mã Giáp

HOT

8.3/10

13K

Trạng thái: Full

Tác giả: Leo0158

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 46
Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

HOT

7.5/10

7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Leo0158

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 46
Thoát ngoài nhức thương- profundis

C0

Thoát ngoài nhức thương- profundis

HOT

8.5/10

1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Buổi livestream bất ngờ

C0

Buổi livestream bất ngờ

HOT

8.5/10

1.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Sự tình ác nhân

C0

Sự tình ác nhân

HOT

8.5/10

1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Xem thêm: Đại lý X8 - Đối tác đáng tin cậy trong kinh doanh và phát triển

Boy meets girl

C0

Boy meets girl

HOT

8.5/10

1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Antidote bl

C0

Antidote bl

HOT

8.5/10

1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

C108

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

HOT

7.3/10

75.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới

Nguồn gốc muôn loài

C0

Nguồn gốc muôn loài

HOT

8.5/10

1.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

C74

Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

HOT

7.3/10

4.9K

Thể loại: Lịch Sử, Dị Giới

Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù - Edit Version

C44

Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù - Edit Version

HOT

7.8/10

37.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi [đm]

C98

Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi [đm]

HOT

7.3/10

27.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới- Phiên Gia Đích Mã Giáp

C46

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới- Phiên Gia Đích Mã Giáp

HOT

8.3/10

13K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

C46

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

HOT

7.5/10

7.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thoát ngoài nhức thương- profundis

8.5/10

Buổi livestream bất ngờ

8.5/10

Sự tình ác nhân

8.5/10

Boy meets girl

8.5/10

Antidote bl

8.5/10

Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

7.3/10

Nguồn gốc muôn loài

8.5/10

Let's Play - Xin Mời Đến Chơi

7.3/10

Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù - Edit Version

7.8/10

Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi [đm]

7.3/10

Song Huyệt Cứu Vớt Thế Giới

7.5/10