cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ

 • Reads 656,917
 • Votes 49,571
 • Parts 124

Ongoing, First published Aug 03, 2020

Bạn đang xem: cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ

1 new part

Table of contents

 • Mon, Aug 3, 2020

 • 1. Thế giới 1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (1)

  Mon, Aug 3, 2020

 • 2. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (2)

  Thu, Aug 6, 2020

 • 3. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (3)

  Sat, Aug 8, 2020

 • 4. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (4)

  Sat, Aug 15, 2020

 • 5. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (5)

  Sun, Aug 16, 2020

 • 6. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (6)

  Thu, Aug đôi mươi, 2020

 • 7. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (7)

  Sat, Aug 22, 2020

 • 8. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (8)

  Tue, Aug 25, 2020

 • 9. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (9)

  Fri, Aug 28, 2020

 • 10. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (10)

  Mon, Sep 7, 2020

 • 11. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (11)

  Sun, Sep 13, 2020

 • 12. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (12)

  Fri, Sep 18, 2020

 • 13. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (13)

  Sat, Sep 19, 2020

 • 14. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (14)

  Sun, Sep đôi mươi, 2020

 • 15. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (15)

  Mon, Sep 21, 2020

 • 16. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (16)

  Mon, Sep 21, 2020

 • 17. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (17)

  Thu, Sep 24, 2020

 • 18. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (18)

  Thu, Oct 1, 2020

 • 19. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (19)

  Thu, Oct 8, 2020

 • 20. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (20)

  Tue, Oct 13, 2020

 • 21. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (21)

  Sat, Oct 17, 2020

 • 22. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (22)

  Wed, Oct 21, 2020

 • 23. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (23)

  Sat, Oct 24, 2020

 • 24. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (24)

  Mon, Nov 2, 2020

 • 25. TG1: Vai ác tàn phế tàn tệ thâm hiểm (25)

  Sat, Nov 7, 2020

 • 26. Thế giới 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (1)

  Fri, Nov 27, 2020

 • 27. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (2)

  Sun, Dec 13, 2020

 • 28. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (3)

  Fri, Jan 1, 2021

 • 29. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (4)

  Mon, Jan 11, 2021

 • 30. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (5)

  Tue, Jan 19, 2021

 • 31. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (6)

  Tue, Feb 2, 2021

 • 32. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (7)

  Sun, Feb 7, 2021

 • 33. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (8)

  Sat, Feb đôi mươi, 2021

 • 34. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (9)

  Wed, Feb 24, 2021

 • 35. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (10)

  Fri, Mar 5, 2021

 • 36. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (11)

  Sun, Mar 7, 2021

 • 37. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (12)

  Thu, Mar 11, 2021

 • 38. TG 2: Thiếu gia hào môn nhức nhối yếu đuối (13)

  Fri, Mar 12, 2021

 • 39. Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (1)

  Mon, Mar 15, 2021

 • 40. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (2)

  Fri, Mar 19, 2021

 • 41. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (3)

  Tue, Mar 30, 2021

 • 42. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (4)

  Sat, Apr 3, 2021

 • 43. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (5)

  Wed, Apr 7, 2021

 • 44. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (6)

  Sat, Apr 10, 2021

 • 45. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (7)

  Tue, Apr 13, 2021

 • 46. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (8)

  Sat, Apr 17, 2021

 • 47. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (9)

  Fri, Apr 23, 2021

 • 48. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (10)

  Tue, Apr 27, 2021

 • 49. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (11)

  Wed, May 5, 2021

 • 50. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (12)

  Wed, May 12, 2021

 • 51. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (13)

  Fri, May 14, 2021

 • 52. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (14)

  Sun, May 16, 2021

 • 53. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (15)

  Sat, May 22, 2021

 • 54. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (16)

  Thu, May 27, 2021

 • 55. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia nhà chứa (17)

  Thu, Jun 3, 2021

 • 56. Thế Giới 4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (1)

  Sun, Jun 6, 2021

 • 57. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (2) - Cô gái ngoan ngoãn cố

  Thu, Jun 10, 2021

 • 58. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (3)

  Wed, Jun 23, 2021

  Xem thêm: BXH bóng đá Tây Ban Nha hôm nay - Vebo TV

 • 59. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (4)

  Sat, Jun 26, 2021

 • 60. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (5) - Chị nghĩ về về chuyện đó

  Sat, Jul 3, 2021

 • 61. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (6) - Cô sở hữu tin yêu tôi hít cô không?

  Thu, Jul 8, 2021

 • 62. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (7) - Anh cả ra phía bên ngoài khiến cho rối!

  Sat, Jul 10, 2021

 • 63. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (8) - Sai lầm Khi húp rượu

  Sun, Jul 11, 2021

 • 64. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (9) - Lời tỏ tình thất bại!

  Wed, Jul 21, 2021

 • 65. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (10) - Kết kí thác với họ

  Thu, Jul 22, 2021

 • 66. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (11) - Phải lòng ai đó

  Tue, Jul 27, 2021

 • 67. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (12)

  Sat, Jul 31, 2021

 • 68. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (13) - Khoảnh tự khắc của nhịp tim

  Sat, Aug 7, 2021

 • 69. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (14) - Đã bị lộ!

  Sat, Aug 7, 2021

 • 70. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (15) - Nhốt lại

  Tue, Aug 24, 2021

 • 71. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (16) - Hiểu biết

  Sun, Aug 29, 2021

 • 72. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (17) - toán anh tiếp tục sở hữu quyết định

  Sat, Sep 11, 2021

 • 73. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (18) - Cùng với nhau

  Sat, Sep 25, 2021

 • 74. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (19) - Trước Khi hợp ý nhất

  Sun, Oct 3, 2021

 • TG4: Xuyên nhi thường ngày phân loại nhân cơ hội - lựa chọn ai đây?

  Fri, Oct 29, 2021

 • 75. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (20)

  Sun, Oct 3, 2021

 • 76. Thế giới 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt(1) - Không nhằm bị Khi dễ!

  Thu, Oct 21, 2021

 • 77. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (2) - Gọi tôi là chị

  Sat, Oct 23, 2021

 • 78. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (3)

  Wed, Oct 27, 2021

 • 79. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (4) - Đến sinh sống với tôi

  Mon, Nov 8, 2021

 • Fri, Nov 19, 2021

 • 81. Đối thủ sở hữu mức độ hình họa hưởng

  Sun, Nov 28, 2021

 • 82. Cậu tiếp tục ngại những người dân tê liệt, nên không?

  Sat, Dec 11, 2021

 • Thu, Jan 13, 2022

 • Tue, Feb 1, 2022

 • Wed, Feb 2, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Sat, Apr 30, 2022

 • 87. mỗi một ngày anh thức dậy đều yêu thương em cực kỳ nhiều

  Fri, May 6, 2022

 • Fri, May 6, 2022

 • 89. Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ vứt (1)

  Sat, May 21, 2022

 • Fri, Jun 3, 2022

 • 91. TG6 (3): Chọn 1 trong những hai

  Thu, Jun 23, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • 93. TG 6 (5): Ai là anh ai là em

  Sun, Jul 24, 2022

 • 94. TG 6 (6): Đi xuống thế gian

  Tue, Jul 26, 2022

 • 95. TG 6 (7): Công tử mến ta

  Mon, Aug 15, 2022

 • 96. TG6 (8): Nàng chỉ rất có thể là của ta

  Sat, Sep 3, 2022

 • 97. TG 6 (9): Ta tiếp tục mãi mãi yêu thương chàng

  Thu, Sep 8, 2022

 • 98. TG 6 (10): Chỉ là 1 người thầy

  Fri, Sep 16, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • 100. TG 6 (12): Vạn dặm dò thám chồng

  Wed, Nov 2, 2022

 • 101. TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta

  Mon, Nov 21, 2022

 • 102. TG (6): Mình kết duyên đi

  Tue, Nov 22, 2022

 • 103. Thế giới (6): Chương cuối

  Tue, Nov 22, 2022

 • 104. Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe phát biểu bạo chúa mến ăn thịt quý phi

  Fri, Nov 25, 2022

 • 105. TG 7 (2): Một Quý phi cô độc

  Fri, Dec 2, 2022

 • 106. TG 7 (3): Nghe phát biểu bạn dạng cung chuẩn bị phát triển thành hoàng hậu?

  Sun, Dec 11, 2022

 • 107. TG 7 (4): Thần thiếp không thích sinh sống nữa

  Wed, Dec 21, 2022

 • 108. TG 7 (5): Ta chuẩn bị phát triển thành Hoàng hậu

  Wed, Jan 4, 2023

 • 109. TG 7 (6): Muốn dò thám người khác? Bệ hạ đang được nghĩ về gì?

  Sun, Feb 5, 2023

 • 110. TG 7 (7): Đau đầu vùng hậu cung

  Sun, Feb 5, 2023

 • 111. TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt

  Tue, Feb 14, 2023

 • 112. TG 7 (9): Ngày sinh nhật

  Sat, May đôi mươi, 2023

 • 113. TG 7 (10): Cái này đảm bảo chất lượng hơn: phương dung dịch hoặc ái phi?

  Wed, May 24, 2023

 • 114. TG 7 (11): Bạo quân nhẹ nhõm dàng

  Fri, May 26, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • 116. TG 7 (13): Giải quyết anh hùng

  Sat, Jun 17, 2023

 • Sun, Jun 18, 2023

 • 118. Thế giới 8: Vua thây ma mãnh vô cảm (1) - Trước mạt thế

  Sat, Jul 15, 2023

 • 119. TG 8 (2): Không dễ dàng nhằm Tiểu Xuyên sinh sống sót sau nhì tập luyện phim mạt thế

  Tue, Aug 1, 2023

 • 120. TG 8 (3): Hôm ni cũng chính là ngày chạy trốn

  Sat, Oct 14, 2023

 • icon circle-filled

  Xem thêm: truyện con đường bá chủ truyenfull

  121. TG 8 (4): Cậu sở hữu biết trước được tôi tiếp tục hít cậu không?

  Sat, Nov 11, 2023

Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc
  Bản gốc: Hoàn 174 chương
  Nguồn: wikidich
  Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642
  Ngày hé hố: 3-8-2020
  Hình ảnh bìa: cám ơn nường @QuanTinh404 tiếp tục tặng nhé
  ~~~
  Tiểu thuyết ngôn tình thông thường xuất hiện nay một loại phái nam phụ, chúng ta câu chấp, cuồng loạn, tàn tệ, lại thâm hiểm, chính vì bị người sáng tác đãi ngộ bất công nên sở hữu kết viên u ám, thực hiện người gọi cảm nhận thấy không dễ chịu hậm hực, kể từ tê liệt sinh đi ra ân oán niệm với tè thuyết.
  
  Quý Thính đó là bị nockout ân oán niệm này của những người gọi trói ấn định, kể từ phía trên trải qua việc xuyên qua quýt từng toàn cầu vô tè thuyết tận mức độ trợ canh ty phái nam phụ bi thảm thay cho thay đổi kết viên, đạt được như ý happy ending.
  
  ~~~
  
  Cảnh báo: Nam chủ yếu biến hóa thái u ám, thận trọng Khi lọt hố!

#15xuyênviệt