cửu liên hoàn

Cửu liên hoàn
Cửu liên hoàn

Tác giả:Thành Trùng
Thể loại: Dân quốc văn, phúc hắc mỹ công, thơ ngây bình phàm thụ, quỷ súc công, ngu ngơ tạp kỹ thụ, cường thủ hảo đoạt, 1×1, HE.
Chuyển ngữ: Lightraito (Huyết phong)

Hạ Thiên Thành đại thiếu thốn gia của Hạ Gia một trong mỗi gia tộc lớn số 1 trở nên Bắc Kinh.

Bạn đang xem: cửu liên hoàn

Quyền hành rộng lớn , Uy doanh vang xa cách.

Thạch trụ một người sinh sống dựa vào đoàn tạp kỹ.

Lần gặp gỡ của học tập tương tự trong mỗi mẩu truyện trong những vỡ kịch.

Thạch Trụ là 1 quả đât hiền lành lành lặn nhu nhượt , nhút nhát song khi cảm nhận thấy xứng đáng thương.

Không thể kháng cự lại căn số.

Hạ Thiên Thành lại là 1 người quyền thế.

Thế tuy nhiên lại lấy lòng yêu thương một người như Thạch Trụ.

Nhiều thứ tự ham muốn kể từ vứt tuy nhiên nhưng mà đều thất bại.

MỤC LỤC

Chương 1 ☆ Chương 2 ☆ Chương 3 ☆ Chương 4 ☆ Chương 5

Xem thêm: hệt như hàn quang gặp nắng gắt hanul

Chương 6 ☆ Chương 7 ☆ Chương 8 ☆ Chương 9 ☆ Chương 10

Chương 11 ☆ Chương 12 ☆ Chương 13 ☆ Chương 14 ☆ Chương 15

Chương 16 ☆ Chương 17 ☆ Chương 18 ☆ Chương 19 ☆ Chương 20

Chương 21 ☆ Chương 22 ☆ Chương 23 ☆ Chương 24 ☆ Chương 25

Chương 26 ☆ Chương 27 ☆ Chương 28 ☆ Chương 29 ☆ Chương 30

Chương 31 ☆ Chương 32 ☆ Chương 33 ☆ Chương 34 ☆ Chương 35

Chương 36 ☆ Chương 37 ☆ Chương 38 ☆ Chương 39 ☆ Chương 40

Chương 41 ☆ Chương 42 ☆ Chương 43 ☆ Chương 44 ☆ Chương 45

Xem thêm: alpha này cực kì thơm

Chương 46☆ Chương 47 ☆ Chương 48 ☆ Chương 49

Phiên ngoại

TOÀN VĂN HOÀN