cung nữ thượng vị ký

 • Reads 103,838
 • Votes 5,354
 • Parts 200

Complete, First published Sep 02, 2021

Bạn đang xem: cung nữ thượng vị ký

Table of contents

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Fri, Mar 25, 2022

 • Chương 1613: Thân phận thiệt sự của lão Ngư

  Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 1614: Chân tướng mạo năm đó

  Tue, Mar 29, 2022

 • Tue, Mar 29, 2022

 • Tue, Mar 29, 2022

 • Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 1618: Ngày trừ tịch

  Tue, Mar 29, 2022

 • Tue, Mar 29, 2022

 • Tue, Mar 29, 2022

 • Tue, Mar 29, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Chương 1623: Phong lan cổng thành

  Wed, Mar 30, 2022

 • Chương 1624: Ra ngoài thành

  Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Chương 1630: Huyết hải rạm thù

  Wed, Mar 30, 2022

 • Chương 1631: Lật lại phiên bản án

  Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Chương 1635: Vẫn là quên nhau ở giang hồ

  Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1636: Uống rượu ở Tái Bắc

  Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1638: Ta với phát minh này

  Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1639: Lời mong muốn nói

  Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1643: Quy Vân Trang

  Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1644: Tiểu hài nhi

  Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1649: Sau thác nước

  Thu, Mar 31, 2022

 • Chương 1650: Quyết tấp tểnh của nàng

  Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Fri, Apr 1, 2022

 • Chương 1653: Rồi cũng cần kể từ biệt

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương 1654: Cảnh còn người mất

  Fri, Apr 1, 2022

 • Fri, Apr 1, 2022

 • Chương 1656: Tại điểm cao ko qua quýt được giá buốt lẽo

  Fri, Apr 1, 2022

 • Chương 1657: Chiến sự nổ ra

  Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 1658: Ngự giá chỉ thân thiện chinh

  Sun, Apr 3, 2022

 • Mon, Apr 4, 2022

 • Mon, Apr 4, 2022

 • Mon, Apr 4, 2022

 • Chương 1662: Cạnh Xích Thủy

  Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Chương 1664: Người được lựa chọn chất lượng tốt nhất

  Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Chương 1670: Trở lại điểm xuất phát

  Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Chương 1672: Tính nguy cấp hiểm

  Tue, Apr 5, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Chương 1674: Ngày đàm phán

  Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Chương 1680: Nhẫn ban chỉ

  Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Chương 1684: Tìm việc làm?

  Wed, Apr 6, 2022

 • Chương 1685: Mục đích thiệt sự

  Wed, Apr 6, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Chương 1687: Kiện tụng mạng người

  Thu, Apr 7, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Thu, Apr 7, 2022

 • Chương 1694: Tin tức mặt mũi ngoài

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 1695: Gặp lại cố nhân

  Fri, Apr 8, 2022

 • Fri, Apr 8, 2022

 • Fri, Apr 8, 2022

 • Fri, Apr 8, 2022

 • Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 1700: Tạm thời ở miếu Kỳ Sơn

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 1701: Tô Thái Hậu thám thính hỏi

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 1702: Người nhập truyền thuyết

  Sat, Apr 9, 2022

 • Sat, Apr 9, 2022

 • Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 1705: An Bình Cung

  Sun, Apr 10, 2022

 • Mon, Apr 11, 2022

  Xem thêm: lên nhầm xe hoa lấy chồng như ý

 • Chương 1707: Lời rằng ẩn ý

  Mon, Apr 11, 2022

 • Chương 1708: Mẫu tử gặp gỡ lại

  Mon, Apr 11, 2022

 • Chương 1709: Cởi vứt khúc mắc

  Mon, Apr 11, 2022

 • Mon, Apr 11, 2022

 • Tue, Apr 12, 2022

 • Chương 1712: Yến tiệc tối phó thừa

  Tue, Apr 12, 2022

 • Chương 1713: Dâng tặng lễ vật

  Tue, Apr 12, 2022

 • Tue, Apr 12, 2022

 • Tue, Apr 12, 2022

 • Chương 1716: Gặp lại Cửu Chuyển Linh Lung Đan

  Tue, Apr 12, 2022

 • Tue, Apr 12, 2022

 • Chương 1718: Năm mới nhất mừng vẻ

  Tue, Apr 12, 2022

 • Tue, Apr 12, 2022

 • Tue, Apr 12, 2022

 • Chương 1721: Không khan hiếm kỳ lạ thì thôi

  Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Chương 1724: Ra oai vệ phủ đầu

  Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Chương 1729: Khi này tuyết ngày đông mới nhất tan?

  Wed, Apr 13, 2022

 • Chương 1730: Xảy rời khỏi chuyện

  Wed, Apr 13, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Chương 1732: Bái phỏng (1)

  Thu, Apr 14, 2022

 • Chương 1733: Bái phỏng (2)

  Thu, Apr 14, 2022

 • Chương 1734: Bái phỏng (3)

  Thu, Apr 14, 2022

 • Chương 1735: Bái phỏng (4)

  Thu, Apr 14, 2022

 • Chương 1736: Gặp lại nhẫn ban chỉ

  Thu, Apr 14, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Chương 1741: Kết viên của Cổ Tát Cưu

  Thu, Apr 14, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Chương 1743: Hứa hứa, thất bại thiệt

  Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Chương 1748: Thản nhiên đón nhận

  Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Chương 1750: Không nhằm yên ổn chuyện này

  Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Fri, Apr 15, 2022

 • Sat, Apr 16, 2022

 • Chương 1759: Nét cây bút hỏng

  Sat, Apr 16, 2022

 • Chương 1760: Nàng vốn liếng với thể

  Sat, Apr 16, 2022

 • Sat, Apr 16, 2022

 • Sun, Apr 17, 2022

 • Chương 1763: Giải nghiền hậu cung

  Sun, Apr 17, 2022

 • Sun, Apr 17, 2022

 • Chương 1765: Chân tướng mạo hôm ấy

  Sun, Apr 17, 2022

 • Sun, Apr 17, 2022

 • Chương 1767: Chân tướng mạo không có ai biết

  Sun, Apr 17, 2022

 • Chương 1768: Thích Hoán Vân và Thích Trạch

  Sun, Apr 17, 2022

 • Chương 1769: Nàng tao ko thất bại

  Sun, Apr 17, 2022

 • Chương 1770: Nhất phẩm Hoàng Quý Phi

  Sun, Apr 17, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1773: Thích Hoán Vân chết

  Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1775: Hoàng Quý Phi

  Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1781: Manh nguyệt lão bị đứt

  Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1782: Trong An Bình Cung (1)

  Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1783: Trong An Bình Cung (2)

  Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1784: Trong An Bình Cung (3)

  Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1786: Bách nguyên vẹn hoa

  Mon, Apr 18, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 1788: Lời trạm gác nổi lên tư phía

  Mon, Apr 18, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Chương 1792: Cả đời cũng ko thay cho đổi

  Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Chương 1794: Một phong thư

  Tue, Apr 19, 2022

 • Chương 1795: Tương kế tiếp tựu kế

  Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Tue, Apr 19, 2022

 • Phiên nước ngoài - Lý Chấp (1)

  Tue, Apr 19, 2022

 • Phiên nước ngoài - Lý Chấp (2)

  Tue, Apr 19, 2022

  Xem thêm: yêu thần thái cổ

 • Phiên nước ngoài - Lý Chấp (3)

  Tue, Apr 19, 2022

Tên truyện: Cung nữ giới thượng vị ký - Nhất phẩm Hoàng Quý Phi/ 宫女上位记:一品皇贵妃
  
  Tác giả: Linh Tiểu Tức/ 零小息
  
  Độ dài: 1800 chương + 3 phiên ngoại
  
  Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
  
  Tình trạng: Hoàn
  
  Văn án:
  
  "Trẫm biết tuy nhiên, trẫm biết tức thì tuy nhiên..."
  
  Hắn cắm cổ nường, nhì đôi mắt đỏ loét bừng, nói: "Nhiều năm trôi qua quýt như thế, nường vẫn trước đó chưa từng quên được người cơ, ko từng! Chuyện trước khi, nường còn đang được trách móc trẫm, chính không?"
  
  Trong giọng của hắn đem bám theo lập cập rẩy, đem bám theo không an tâm, nằm trong thịnh nộ.
   
  Thịnh Vân Trân nghe, chỉ hoàn toàn có thể sử dụng mức độ nhiều hơn thế nữa ôm chặt hắn.
  
  bầy chúng ta một người là đế vương vãi cao cao bên trên thượng, quyền khuynh thiên hạ; một người là hoàng quý phi độc sủng lục cung, tàn nhẫn gian ác.
  
  Nhưng với ai hiểu được, nhiều năm vừa qua, thời gian mới nhất xuyên cho tới trái đất này, nường chẳng qua quýt chỉ là 1 trong những tè nha trả của Ninh Vương phủ ngất xỉu như người bị tiêu diệt...
  
  . 
  .
  .
  
  Nhảy hố 02/09/2021
  Lấp hố 19/04/2022

#58cungdau