Cuddle Là Gì

  -  
to put your arms around someone and hold them in a loving way, or (of two people) to hold each other close to show love or for comfort:


Bạn đang xem: Cuddle là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ ceds.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


the act of putting your arms around someone or around each other and holding them or each other in a loving way:
to put your arms around someone and hold him or her in a loving way, or of two people, to hold each other close for affection or comfort:
Additionally, chimpanzees at 2 days of age were more responsive to being cuddled by the examiner, compared with three groups of human babies.
They are - call, carry, catch, cuddle, cut, drop, find, have, hear, know, like, make, scratch, shut and tell.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên ceds.edu.vn ceds.edu.vn hoặc của ceds.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

used to refer to an attitude of always thinking about the good things in a situation rather than the bad ones

Về việc nàyXem thêm: Hướng Dẫn Cách Tăng Điểm Đường Môn Tụ Tiễn, Cách Tăng Điểm Cho Đường Môn Phi Đao Võ Lâm 1


*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ceds.edu.vn English ceds.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: ' Cục Xì Dầu Ông Bê Lắp Là Gì, Ý Nghĩa Thực Sự “Cục Xì Lầu Ông Bê Lắp” Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語