Conventional là gì

  -  

Vay Conventional là gì?

*
Theo định nghĩa, vay conventional (thông thường) không được đảm bảo với chính phủ liên bang. Vay này tuân theo các hướng dẫn của các doanh nghiệp được chính phủ tài trợ như Fannie Mae hoặc Freddie Mac. Các váy này có thề là “phù hợp” và “không phù hợp”. Các vay phù hợp tuân theo các điều khoản và điều kiện do Fannie Mae và Freddie Mac đưa ra. Các vay không phù hợp không đáp ứng được các hướng dẫn của Fannie Mae hay Freddie Mac, nhưng cũng được coi là conventional. Cho dù quý khách mua nhà hoặc tái tài trợ, vay conventional có thể phù hợp với quý khách. Nếu quý khách không chắc chắn về xếp hàng tín dụng của mình hoặc có lo ngại về khoản thanh toán xuống, vay conventional có thể cung cấp cho quý khách chi phí đóng hồ sơ thấp và thanh toán tuỳ chọn có thể điều chỉnh được.

Bạn đang xem: Conventional là gì


Get Pre-Approved Online
Please select one
Get Pre-Approved
- or -
I need to speak with someone

Δ


Vay Conventional có điều kiện gi?

Để quyết định xem quý khách có đủ tiêu chuẩn cho vay conventional, chúng tôi sẽ xem xét:

Thu nhập của quý khách và chi phí hàng tháng của quý khách. Tỷ lệ nợ/thu nhập đối với vay conventional thông thường là 28/36. Cac tỷ lệ này có thể vượt qua với các yếu tố bù đắp.

Lịch sử tín dụng của quý khách (điều này rất quan trọng, nhưng các tiêu chuẩn tín dụng của conventional có thể điều chỉnh được). Điểm số FICO 620 trở lên là rất hữu ích trong việc được sự chấp thuận.

Mô hình tổng thể của quý khách chứ không phải là các vấn đề cá nhân mà quý khách có thể có.

Để đủ điều kiện cho vay conventional, chi phí nhà ở hàng tháng (nợ góc và tiền lời, thuế và bảo hiểm nhà) phải đáp ứng một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tổng thu nhập hàng tháng của quý khách (28% tỷ lệ). Nền tín dụng của quý khách sẽ được xem xét một cách công bằng. Điểm tín dụng FICO 620 thường sẽ được sự chấp thuận. Quý khách cũng phải có đủ thu nhập để trả chi phí nhà ở và cộng thêm khoản nợ hằng tháng (36% tỷ lệ). Cac tỷ lệ phần trăm này có thể vượt qua với các yếu tố bù đắp.

Vay Conventional cần bao nhiêu tiền trả trước?

Vay conventional thương yêu cầu người mua nhà phải đâu tư ít nhất 5% – 20% giá bán bằng tiền mặt để thanh toán tiền trả trước và chi phí đồng hồ sơ. Ví dụ như nếu giã bạn là $100,000, người mua phải đầu tư ít nhất $5,000-$20,000.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Verification Là Gì, Verify Là Gì, Nghĩa Của Từ Verify

Lãi suất của tôi sẽ là gì?

Lãi suất cho khoan vay nhà của quý khách sẽ được xác định theo loại chương trình cho vay và điểm tín dụng của quý khách.

Loại tài sản nào có đủ điều kiện?

Trong khi nguyên tắc vay conventional cho phép quý khách mua căn hộ, các dự án phát triển theo kế hoạch, nhà mô đun, nhà sản xuất và 1-4 căn hộ gia đình. Vay conventional có thể được sử dụng để cấp cho các nhà ở chính, căn nhà thứ hai và tài sản đầu tư.

Tôi có thể vay Conventional sau khi phá sản không?

Các tiêu chuẩn để được vay conventional xác định rằng nếu quý khách đã được giải thoát khỏi chương trình phá sản theo Chương 7 trong bốn năm hoặc hơn, quý khách có đủ điều kiện để xin vay conventional. Nếu quý khách đã có một vụ phá sản theo Chương 13, danh tiếng tín dụng của quý khách đã được thiết lập lại ít nhất hai năm để đủ điều kiện cho vay conventional.

Số tiền vay tối đa: Số tiền vay tối đã thông thường lên tới $484,350.

Vay Conventional có những chương trình nào?

Lãi suất cố định – Hầu hết các vay conventional là lãi suất cố định. Trong chương trình vay lãi suất cố định, lãi suất của quý khách giữ nguyên toàn bộ thời gian vay. Quý khách luôn biết chính xác số tiền thành toán hàng tháng sẽ là bao nhiêu. Xin liên lạc với chúng tôi về vay conventional để biết thêm chi tiết.

Xem thêm: Khí Chất Đặc Trưng Của 12 Chòm Sao, 12 Cung Hoàng Đạo,

Lãi suất điều chỉnh – Với chương trình vay lãi suất điều chỉnh, lãi suất ban đầu và thanh toán hàng tháng thấp, nhưng có thể thay đổi trong suốt thời hạn vay.