Contractor là gì

  -  
Nhắc đến nghành nghề xây dựng thì tự khóa “Nhà thầu” thân thuộc với chúng ta nữa. Nhưng các bạn có từng vướng mắc không biết đơn vị thầu giờ đồng hồ Anh là gì? công việc này là gì? bài viết dưới trên đây của ceds.edu.vn sẽ giúp bạn đáp án tất cả thắc mắc trên. Cùng ceds.edu.vn ôn tập nhé!

Nhà thầu giờ đồng hồ Anh là gì?

Nhà thầu mang tên tiếng Anh là Contractor /kənˈtræktə(r)/.

Bạn đang xem: Contractor là gì

Danh từ bỏ Contractor được có mang trong tiếng Anh như sau:

A person or company that has a contract to do work or provide goods or services for another company.

Ý nghĩa: Một tín đồ hoặc công ty có đúng theo đồng thao tác làm việc hoặc cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp khác.


*
Nhà thầu giờ đồng hồ Anh là gì?

Example:


NHẬP MÃ ceds.edu.vn5TR - GIẢM tức thì 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui lòng nhập tên của doanh nghiệp
Số năng lượng điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hẹn
×
Đăng cam kết thành công

Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ liên hệ với chúng ta trong thời hạn sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên phấn kích click TẠI ĐÂY.


Our company will need khổng lồ employ a building contractor to bởi the work.

Công ty shop chúng tôi sẽ đề xuất thuê một đơn vị thầu gây ra để triển khai công việc.

Các lấy ví dụ như về Contractor

My father was a businessman and building contractor by career.

Cha tôi là một doanh nhân với nhà thầu xây dựng.

William shall give the view of one private defense contractors.

William sẽ chuyển ra ý kiến của một công ty thầu quốc phòng bốn nhân.

Eric was not employed by the dockyard, but by an outside contractor.

Eric không làm việc cho xưởng đóng tàu mà thao tác cho một nhà thầu bên ngoài.

Prior to 1870, if waste was collected at all, private contractors had often undertaken the task.

Trước năm 1870, trường hợp rác thải được thu gom, các nhà thầu tứ nhân thường đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Here are two proposed contractor drawings for the same system.

Đây là hai phiên bản vẽ đề xuất ở trong phòng thầu đến cùng một hệ thống.

Working 24/7 is something IT contractors must get used lớn if they want lớn compete.

Làm việc 24/7 là vấn đề mà những nhà thầu technology thông tin nên làm thân quen nếu người ta có nhu cầu cạnh tranh.

Từ vựng liên quan về Contractor

Bid currency /bɪd ˈkʌrənsi/: Đồng tiền dự thầu.Advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/: Quảng cáo.

Xem thêm: Cách Cập Nhật Ios 9, Setup Nâng Cấp Ios 9 Nhanh Nhất, Cài Ios 9, Setup Nâng Cấp Ios 9 Nhanh Nhất

Evaluation of Bids (Bid evaluation) /bɪd ɪˌvæljʊˈeɪʃən/: Đánh giá bán hồ sơ dự thầu.Alternative bids /ˈɔːltərətɪv bɪdz/: giá chỉ thầu rứa thế.Bid closing /bɪd ˈkləʊzɪŋ/: Đóng thầu.Applicable law /ˈæplɪkəbl lɔː/: giải pháp áp dụng.Bid form /bɪd fɔːm/: Mẫu đối chọi dự thầu.Bid evaluation report /bɪd ɪˌvæljʊˈeɪʃən rɪˈpɔːt/: báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.Tenderer = Bidder /ˈtɛndərə = ˈbɪdə/: Người/đơn vị dự đấu thầu.Bid security /bɪd sɪˈkjʊərɪti/: bảo đảm dự thầu.Bid discounts /bɪd ˈdɪskaʊnts/: giảm giá dự thầu.Bid invitation letter /bɪd ˌɪnvɪˈteɪʃən ˈlɛtə/:Thư mời thầu.Bid opening /bɪd ˈəʊpnɪŋ/: Mở thầu.Bid prices /bɪd ˈpraɪsɪz/: giá dự thầu.Bid submission /bɪd səbˈmɪʃən/: Nộp thầu.Bidding documents /ˈbɪdɪŋ ˈdɒkjʊmənts/: làm hồ sơ mời thầu.Bids Document /bɪdz ˈdɒkjʊmənt/: làm hồ sơ dự thầuBidder /ˈbɪdə/: công ty thầu.Bid validity /bɪd vəˈlɪdɪti/ : hiệu lực hiện hành giá thầu.Acceptance of bids /əkˈsɛptəns ɒv bɪdz/: gật đầu hồ sơ dự thầu.Elimination of Bids /ɪˌlɪmɪˈneɪʃən ɒv bɪdz/: sa thải hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Thành Ngữ Lực Bất Tòng Tâm Nghĩa Là Gì, Tìm Hiểu Về Thành Ngữ Lực Bất Tòng Tâm Là Gì

Guidelines for Procurement /ˈgaɪdlaɪnz fɔː prəˈkjʊəmənt/: hướng dẫn về đấu thầu.

Bài viết trên đó là về chủ đề Nhà thầu tiếng Anh là gì? Ý nghĩa cùng cỗ từ vựng về ngành nghề này. ceds.edu.vn mong muốn với những tin tức hữu ích bên trên đây sẽ giúp đỡ bạn học tập tiếng anh giỏi hơn và đạt công dụng cao!Và hãy nhờ rằng theo dõichuyên mụcVocabularycủa ceds.edu.vn để update những kiến thức mới nhất nhé! Chúc chúng ta học tập tốt!