Công An Thành Phố Tiếng Anh Là Gì

  -  
*Bạn đang xem: Công an thành phố tiếng anh là gì

*

home Thư viện quy định Luật sư toàn quốc giải pháp sư tư vấn Giải đáp cùng chuyên viên Vướng mắc pháp luật Thư viện bạn dạng án thông tin tài khoản


Xem thêm: Sport - Chết Cười Với Hình Ảnh Hài Hước Trong Thể Thao

x chào mừng bạn đến với Dân Luật. Để viết bài Tư vấn, Hỏi phép tắc Sư, liên kết với chế độ sư và chuyên gia, … Bạn phấn kích ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stunt Là Gì ? (Từ Điển Anh Stunt Là Gì

*

Gửi đến chúng ta đã cùng đang quan tâm đến Tiếng Anh pháp lý…

Tình cờ tò mò các nội dung tương quan đến siêng ngành giờ Anh pháp lý, mình kiếm được văn bạn dạng quy định Quốc hiệu, tên những cơ quan tiền và chức danh trong hệ thống hành chủ yếu nhà nước cấp tw và những cơ quan ở trong UBND những cấp được dịch quý phái Tiếng Anh.

*

Mình nói qua để các bạn cùng tra cứu và hoàn toàn có thể tải về dùng khi cần nhé.

1. Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó quản trị nước

Tên giờ Việt

Tên giờ Anh

Viết tắt(nếu có)

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Viet Nam

SRV

Chủ tịch nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam

President of the Socialist Republic of Viet Nam

Phó chủ tịch nước cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của thiết yếu phủ, các Bộ, ban ngành ngang bộ

Chính bao phủ nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam

GOV

Bộ Quốc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Bộ nước ngoài giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Bộ tứ pháp

Ministry of Justice

MOJ

Bộ Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Bộ Công Thương

Ministry of Industry và Trade

MOIT

Bộ Lao động - yêu đương binh và Xã hội

Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

MOLISA

Bộ giao thông vận tải vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ tin tức và Truyền thông

Ministry of Information & Communications

MIC

Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

Ministry of Education và Training

MOET

Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn

Ministry of Agriculture and Rural Development

MARD

Bộ kế hoạch và Đầu tư

Ministry of Planning & Investment

MPI

Bộ Nội vụ

Ministry of trang chủ Affairs

MOHA

Bộ Y tế

Ministry of Health

MOH

Bộ khoa học và Công nghệ

Ministry of Science & Technology

MOST

Bộ Văn hóa, Thể thao với Du lịch

Ministry of Culture, Sports và Tourism

MOCST

Bộ Tài nguyên cùng Môi trường

Ministry of Natural Resources và Environment

MONRE

Thanh tra chính phủ

Government Inspectorate

GI

Ngân hàng đơn vị nước Việt Nam

The State bank of Viet Nam

SBV

Ủy ban Dân tộc

Committee for Ethnic Affairs

CEMA

Văn phòng chính phủ

Office of the Government

GO

3. Tên của các Cơ quan liêu thuộc thiết yếu phủ

Ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ho chi Minh Mausoleum Management

HCMM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Viet phái nam Social Security

VSI

Thông tấn thôn Việt Nam

Viet nam News Agency

VNA

Đài tiếng nói của một dân tộc Việt Nam

Voice of Viet Nam

VOV

Đài truyền họa Việt Nam

Viet nam giới Television

VTV

Học viện bao gồm trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Ho chi Minh National Academy of Politics & Public Administration

HCMA

Viện khoa học và technology Việt Nam

Viet nam Academy of Science và Technology

VAST

Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Thủ tướng chính phủ nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam

Phó Thủ tướng thường xuyên trực

Permanent Deputy Prime Minister

Phó Thủ tướng

Deputy Prime Minister

Bộ trưởng bộ Quốc phòng

Minister of National Defence

Bộ trưởng bộ Công an

Minister of Public Security

Bộ trưởng cỗ Ngoại giao

Minister of Foreign Affairs

Bộ trưởng bộ Tư pháp

Minister of Justice

Bộ trưởng bộ Tài chính

Minister of Finance

Bộ trưởng bộ Công Thương

Minister of Industry & Trade

Bộ trưởng cỗ Lao hễ - yêu đương binh và Xã hội

Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải

Minister of Transport

Bộ trưởng bộ Xây dựng

Minister of Construction

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông

Minister of Information and Communications

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Minister of Education & Training

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn

Minister of Agriculture & Rural Development

Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tư

Minister of Planning và Investment

Bộ trưởng bộ Nội vụ

Minister of home Affairs

Bộ trưởng cỗ Y tế

Minister of Health

Bộ trưởng bộ Khoa học với Công nghệ

Minister of Science & Technology

Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Minister of Culture, Sports và Tourism

Bộ trưởng bộ Tài nguyên với Môi trường

Minister of Natural Resources and Environment

Tổng Thanh tra bao gồm phủ

Inspector-General

Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam

Governor of the State ngân hàng of Viet Nam

Bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban Dân tộc

Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs

Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng bao gồm phủ

Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng chủ tịch nước

Office of the President

Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Trợ lý chủ tịch nước

Assistant to the President

6. Thương hiệu chung của những đơn vị trực thuộc Bộ, ban ngành ngang bộ

Văn chống Bộ

Ministry Office

Thanh tra Bộ

Ministry Inspectorate

Tổng cục

Directorate

Ủy ban

Committee/Commission

Cục

Department/Authority/Agency

Vụ

Department

Học viện

Academy

Viện

Institute

Trung tâm

Centre

Ban

Board

Phòng

Division

Vụ tổ chức Cán bộ

Department of Personnel and Organisation

Vụ Pháp chế

Department of Legal Affairs

Vụ bắt tay hợp tác quốc tế

Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cung cấp Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ.

Thứ trưởng hay trực

Permanent Deputy Minister

Thứ trưởng

Deputy Minister

Tổng viên trưởng

Director General

Phó Tổng viên trưởng

Deputy Director General

Phó công ty nhiệm thường trực

Permanent Vice Chairman/Chairwoman

Phó chủ nhiệm

Vice Chairman/Chairwoman

Trợ lý bộ trưởng

Assistant Minister

Chủ nhiệm Ủy ban

Chairman/Chairwoman of Committee

Phó chủ nhiệm Ủy ban

Vice Chairman/Chairwoman of Committee

Chánh công sở Bộ

Chief of the Ministry Office

Phó Chánh văn phòng công sở Bộ

Deputy Chief of the Ministry Office

Cục trưởng

Director General

Phó viên trưởng

Deputy Director General

Vụ trưởng

Director General

Phó Vụ trưởng

Deputy Director General

Giám đốc học viện

President of Academy

Phó chủ tịch Học viện

Vice President of Academy

Viện trưởng

Director of Institute

Phó Viện trưởng

Deputy Director of Institute

Giám đốc Trung tâm

Director of Centre

Phó người đứng đầu Trung tâm

Deputy Director of Centre

Trưởng phòng

Head of Division

Phó trưởng phòng

Deputy Head of Division

Chuyên viên cao cấp

Senior Official

Chuyên viên chính

Principal Official

Chuyên viên

Official

Thanh tra viên cao cấp

Senior Inspector

Thanh tra viên chính

Principal Inspector

Thanh tra viên

Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan liêu thuộc chính phủ

Trưởng ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Director of Ho chi Minh Mausoleum Management

Phó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management

Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt Nam

General Director of Viet phái mạnh Social Security

Phó tgđ Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái nam Social Security

Tổng chủ tịch Thông tấn xã Việt Nam

General Director of Viet nam News Agency

Phó tgđ Thông tấn làng mạc Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái mạnh News Agency

Tổng người đứng đầu Đài tiếng nói Việt Nam

General Director of Voice of Viet Nam

Phó tổng giám đốc Đài ngôn ngữ Việt Nam

Deputy General Director of Voice of Viet Nam

Tổng giám đốc Đài tivi Việt Nam

General Director of Viet nam Television

Phó tổng giám đốc Đài vô tuyến Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái nam Television

Giám đốc học viện Chính trị - Hành chính non sông Hồ Chí Minh

President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public Administration

Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính non sông Hồ Chí Minh

Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration

Chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt Nam

President of Viet phái nam Academy of Science and Technology

Phó chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt Nam

Vice President of Viet phái mạnh Academy of Science và Technology

Chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt Nam

President of Viet nam Academy of Social Sciences

Phó quản trị Viện kỹ thuật Xã hội Việt Nam

Vice President of Viet phái nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cấp cho tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)

Văn phòng

Office

Chánh Văn phòng

Chief of Office

Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

Cục

Department

Cục trưởng

Director

Phó viên trưởng

Deputy Director

Vụ

Department

Vụ trưởng

Director

Phó Vụ trưởng

Deputy Director

Ban

Board

Trưởng Ban

Head

Phó Trưởng Ban

Deputy Head

Chi cục

Branch

Chi cục trưởng

Manager

Chi viên phó

Deputy Manager

Phòng

Division

Trưởng phòng

Head of Division

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và những đơn vị trực thuộc

Thủ đô Hà Nội

Hà Nội Capital

Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

City

Ví dụ: Ho chi Minh City

Tỉnh:

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Province

Ví dụ: Ha nam Province

Quận, Huyện:

Ví dụ: Quận cha Đình

District

Ví dụ: ba Dinh District

Xã:

Ví dụ: làng Quang Trung

Commune

Ví dụ: quang quẻ Trung Commune

Phường:

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum

Hamlet, Village

Ủy ban quần chúng (các cung cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh cho xã, phường)

tỷ lệ kèo nhà cái| nbet - Trang cá cược đến từ châu âu | Kubet | kwin | link 789bet
|

https://hi88g.com/