cô là em gái của nam cặn bã

 • Reads 1,340,067
 • Votes 49,940
 • Parts 76

Complete, First published Jul 10, 2018

Bạn đang xem: cô là em gái của nam cặn bã

Table of contents

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

  Xem thêm: hắc ám huyết thời đại

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

  Xem thêm: nguyệt thượng trùng hỏa

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

Tác giả: Tư Không Mão Mão
  
  Thể loại: Trùng sinh, tân tiến, showbiz, HE 
   
  Số chương: 76 chương
  
  Tình trạng: đang được trả thành
  
  Giới thiệu: 
   
  Vừa tỉnh giấc, phân phát hiện tại bản thân xuyên vào một trong những cuốn đái thuyết giá phỏng, cô ko nên là nữ giới chủ yếu nhiều tay nghề, được hoan nghênh nhưng mà là em gái của nam giới cặn buồn chán.
  
  Nam cặn buồn chán vô đái thuyết với tác dụng: trợ canh ty nam giới chủ yếu trở thành vững mạnh, bị ngược, kế tiếp bị ngược, ngược tê liệt tâm liệt truất phế, mang đến mặc dù có ngoan ngoãn độc ra làm sao, bạc đãi ra làm sao chuồn chăng nữa thì cũng phát triển thành vật mất mát.
   
  Em gái của nam giới cặn bã: là vai phụ đóng vai phụ vật mất mát vô vật mất mát.
  
  Vì ham muốn thay cho thay đổi số phận vật mất mát ngôi nhà tan cửa ngõ nhừ vô đái thuyết, cô nàng ngoan ngoãn nhiệt huyết, trước tiên tôn tạo anh trai cặn buồn chán, quyết tâm vươn lên là nam giới cặn buồn chán trở thành chàng trai chất lượng.

#16xuyênkhông