Chờ Em Lớn Nhé Được Không Review

  -  

Ai là người từng lọt hố vô mốc giới hạn của má mì truyện ngôn tình Diệp Lạc Vô Tâm thì hồ hết vẫn biết đến các chiếc tên Hàn Trộc rạc Thần, Hàn Thiên Vu, An Dĩ Phong… Hôm ni mình vẫn ra mắt đến các bạn mẩu chuyện ngôn tình tốn giấy mực của cầm hệ x2 – chờ em lớn được ko nhé