chí tôn chiến thần

Tác giả: Đại Tuyết Băng
Thể loại: Huyền Huyễn
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
55111
Giọng nam: 95 tập

Bạn đang xem: chí tôn chiến thần

– Về chí tôn chiến thần:
Tô vũ kham huỷ sống chết, câu thông thiên địa, lại trị hiện tại chủ yếu bản thân chẳng qua chuyện vừa vặn mới nhất phi vào tu luyện ngạch cửa ngõ, phần bên trước ngóng hắn được xem là càng thoáng rộng cảnh tượng!

Vạn hiểm ngàn khó khăn, những vết bụi sợi mãn thiết bị, vô pháp ngăn chặn hắn thăm dò thân mẫu bước đi.
Niết bàn trọng sinh, trở nên tựu vòm trời chi vị hắn, hay là không rất có thể trở nên thiên địa trả vũ vương vãi giả?
Có được sinh trở nên với thiên địa phần bên trước tuyệt thế bảo vật, tô vũ bước bên trên một chiếc chất lượng tốt tuyệt luân chiến thần chi lộ!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 05:05:49

2:

Tap 002 - 04:37:11

3:

Tap 003 - 03:59:25

4:

Tap 004 - 03:48:00

5:

Tap 005 - 03:42:51

6:

Tap 006 - 04:57:04

7:

Tap 007 - 05:23:44

8:

Tap 008 - 05:21:33

9:

Tap 009 - 05:24:50

10:

Tap 010 - 05:22:51

11:

Tap 011 - 05:24:35

12:

Tap 012 - 05:23:51

13:

Tap 013 - 05:24:26

14:

Tap 014 - 05:24:42

15:

Tap 015 - 05:21:25

16:

Tap 016 - 05:22:39

17:

Tap 017 - 05:25:56

18:

Tap 018 - 05:21:45

19:

Tap 019 - 05:20:48

20:

Tap 020 - 05:25:10

21:

Tap 021 - 05:22:14

22:

Tap 022 - 05:22:27

23:

Tap 023 - 05:23:07

24:

Tap 024 - 05:25:14

25:

Tap 025 - 05:22:22

26:

Tap 026 - 05:17:13

27:

Tap 027 - 05:18:27

28:

Tap 028 - 05:19:08

29:

Tap 029 - 05:19:33

30:

Tap 030 - 06:49:02

31:

Tap 031 - 05:18:34

32:

Tap 032 - 05:18:36

33:

Tap 033 - 05:17:55

34:

Tap 034 - 05:20:12

35:

Tap 035 - 05:21:49

36:

Tap 036 - 05:20:46

37:

Tap 037 - 05:22:30

38:

Tap 038 - 05:21:24

39:

Tap 039 - 05:23:49

40:

Tap 040 - 05:22:42

41:

Tap 041 - 05:21:58

42:

Tap 042 - 05:20:28

43:

Tap 043 - 05:21:09

44:

Tap 044 - 05:24:45

45:

Tap 045 - 05:21:23

46:

Tap 046 - 05:19:51

47:

Tap 047 - 05:18:26

48:

Tap 048 - 05:20:31

Xem thêm: độc giả hòa chủ giác tuyệt bức thị chân ái

49:

Tap 049 - 05:17:53

50:

Tap 050 - 05:06:25

51:

Tap 051 - 05:21:31

52:

Tap 052 - 05:18:46

53:

Tap 053 - 05:21:27

54:

Tap 054 - 05:19:21

55:

Tap 055 - 05:19:54

56:

Tap 056 - 05:18:16

57:

Tap 057 - 05:18:35

58:

Tap 058 - 05:18:32

59:

Tap 059 - 05:22:19

60:

Tap 060 - 05:19:32

61:

Tap 061 - 05:17:51

62:

Tap 062 - 05:19:33

63:

Tap 063 - 05:20:53

64:

Tap 064 - 05:20:20

65:

Tap 065 - 05:20:23

66:

Tap 066 - 05:18:10

67:

Tap 067 - 05:19:31

68:

Tap 068 - 05:19:10

69:

Tap 069 - 05:32:13

70:

Tap 070 - 05:20:32

71:

Tap 071 - 05:21:44

72:

Tap 072 - 05:22:09

73:

Tap 073 - 05:17:45

74:

Tap 074 - 05:24:31

75:

Tap 075 - 05:22:26

76:

Tap 076 - 05:23:11

77:

Tap 077 - 05:12:54

78:

Tap 078 - 05:22:49

79:

Tap 079 - 05:26:38

80:

Tap 080 - 05:28:05

81:

Tap 081 - 05:24:23

82:

Tap 082 - 05:40:12

83:

Tap 083 - 05:36:17

84:

Tap 084 - 05:37:45

85:

Tap 085 - 05:25:44

86:

Tap 086 - 05:38:18

87:

Tap 087 - 05:26:16

88:

Tap 088 - 04:43:39

89:

Tap 089 - 05:27:11

90:

Tap 090 - 04:58:47

91:

Tap 091 - 05:28:19

92:

Tap 092 - 05:30:30

93:

Tap 093 - 05:25:08

94:

Tap 094 - 04:09:56

95:

Tap 095 - 03:00:18

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: truy thê hỏa táng tràng

Truyện Chí Tôn Chiến Thần Audio nằm trong phân mục Huyền Huyễn của người sáng tác Đại Tuyết Băng. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở nên với số tập dượt là 95. Các chúng ta với hiểu những phân mục không giống của truyện Chí Tôn Chiến Thần bên trên đây: