chào mừng đến với phòng livestream ác mộng


20230429072403

THÔNG TIN

Bạn đang xem: chào mừng đến với phòng livestream ác mộng

Tác giả: Tang Ốc

Tên QT : Hoan nghênh tiến bộ nhập bóng đè trừng trị sóng trực tiếp

Tình trạng: Đang sáng sủa tác (480+)

Thể loại: Nguyên lịch sự, đam mỹ, tiến bộ, HE, vô hạn lưu, công ty thụ, sảng văn, livestream, linh dị thần tai quái, chậm trễ sức nóng, 1v1

Raw: Tấn Giang | Convert: Củ Cải Đỏ & Kỷ Kỷ

Edit: Mòe  | Beta: Mạn | Proof-reader: Nhím

Tiến chừng edit: Đang lết…

GIỚI THIỆU

Ôn Giản Ngôn là một kẻ lừa hòn đảo, thông thạo nhất là gặp gỡ người rằng giờ người, gặp gỡ quỷ rằng giờ quỷ.

Một ngày nọ, hắn đùng một phát bị buộc phát triển thành streamer của chống livestream ác nghiệt Mộng, đó là loại điểm nhưng mà hoàn toàn có thể khuất luôn luôn ấy.

Ôn Giản Ngôn: “…”

Tao dumemay.

Lý bởi nhằm phát triển thành streamer được lưu ý nhất đó là biết lừa người không giống.

Lừa đồng team lừa người coi lừa NPC, lừa người lừa quỷ ko gì là ko lừa được.

Sớm muộn gì cũng đều có ngày thương hiệu này lật xe!

*

Ngày càng có khá nhiều người theo dõi hể hả coi náo sức nóng, tuy nhiên dù là ngóng nhiều năm cổ thế này thì chúng ta cũng ko thể hóng được cho tới ngày cơ.

Chẳng qua…

Vì sao trách nhiệm nhập livestream càng ngày càng trở thành tai quái lạ?

[Nhiệm vụ nhanh chóng của streamer cao cấp: Hôn môi ác linh 30 giây.]

[Phần thưởng: Không rõ rệt.]

[Nhiệm vụ chủ yếu của streamer mặt hàng đầu: Thoát hắn hấp dẫn Tà Thần nhập 3 phút.]

[Phần thưởng: Không rõ rệt.]

Khán giả: Uầy, streamer lại bắt được manh côn trùng gì mới nhất sao? Nhanh lên nhanh chóng lên, với gì nhưng mà người theo dõi bọn này trả chi phí lại ko coi được!

Boss đàng sau mùng từng bước cho tới ngay sát, hạ giọng dụ dỗ:

“Thế nào? Xào cp không? Cái loại diễn thuyết thật thà ấy.”

Ôn Giản Ngôn: “…”

Xem thêm: truyện sao thuỷ

???

Xin lỗi, tôi đấy là người cực kỳ với phương pháp. Lừa tài lừa tình ko lừa thân thiết, cảm ơn.

… Anh chớ qua loa đây! 

Fanmade

 Fanart 01 (pass 5678) 

 Fanart 02 (pass 5678) 

 Fanart 03 (pass 5678)

 Video (pass 1234) 

 Tranh được tặng

 Commission 

MỤC LỤC

 Trường cấp cho phụ thân Đức Tài 

Chương 001 Chương 002 Chương 003 Chương 004
Chương 005 Chương 006 Chương 007 Chương 008
Chương 009 Chương 010 Chương 011 Chương 012
Chương 013 Chương 014 Chương 015 Chương 016
Chương 017 Chương 018 Chương 019 Chương 020

db5tu1d-81a4b7bb-9984-4726-8605-6f9842732b7b

 Bệnh viện Phúc Khang 

Chương 021 Chương 022 Chương 023 Chương 024
Chương 025 Chương 026 Chương 027 Chương 028
Chương 029 Chương 030 Chương 031 Chương 032
Chương 033 Chương 034 Chương 035 Chương 036
Chương 037 Chương 038 Chương 039 Chương 040
Chương 041      

 Tiểu khu vực An Khang 

Chương 042 Chương 043 Chương 044 Chương 045
Chương 046 Chương 047 Chương 048 Chương 049
Chương 050 Chương 051 Chương 052 Chương 053
Chương 054 Chương 055 Chương 056 Chương 057
Chương 058 Chương 059 Chương 060 Chương 061
Chương 062 Chương 063 Chương 064 Chương 064*
Chương 065 Chương 066 Chương 066* Chương 067
Chương 068 Chương 069 Chương 070 Chương 071
Chương 072 Chương 073 Chương 074  

 Công viên vui chơi Mộng Ảo 

Chương 075 Chương 076 Chương 077 Chương 078
Chương 079 Chương 080 Chương 081 Chương 082
Chương 083 Chương 084 Chương 085 Chương 086
Chương 087 Chương 088 Chương 089 Chương 090
Chương 091 Chương 092 Chương 093 Chương 094
Chương 095 Chương 096 Chương 097 Chương 098
Chương 099 Chương 100 Chương 101 Chương 102
Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106
Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110
Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114
Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118
Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122
Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126
Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130
Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134

 Viện điều chăm sóc Bình An 

Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138
Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142
Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146
Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154
Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158
Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162
Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166
Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170
Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174
Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178
Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182
Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 186
Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190
Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194
Chương 195 Chương 196 Chương 197 Chương 198
Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202

 Cao ốc Xương Thịnh 

Chương 203 Chương 204 Chương 205 Chương 206
Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210
Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214
Chương 215 Chương 216 Chương 217 Chương 218
Chương 219 Chương 220 Chương 221 Chương 222
Chương 223 Chương 224 Chương 225 Chương 226
Chương 227 Chương 228 Chương 229 Chương 230
Chương 231 Chương 232 Chương 233 Chương 234
Chương 235 Chương 236 Chương 237 Chương 238
Chương 239 Chương 240 Chương 241 Chương 242
Chương 243 Chương 244 Chương 245 Chương 246
Chương 247 Chương 248 Chương 249 Chương 250
Chương 251 Chương 252 Chương 253 Chương 254
Chương 255 Chương 256 Chương 257 Chương 258
Chương 259 Chương 260 Chương 261 Chương 262
Chương 263 Chương 264 Chương 265 Chương 266
Chương 267 Chương 268 Chương 269 Chương 270
Chương 271 Chương 272 Chương 273 Chương 274
Chương 275 Chương 276 Chương 277 Chương 278
Chương 279 Chương 280 Chương 281 Chương 282
Chương 283 Chương 284 Chương 285 Chương 286

 Khách sạn Hưng Vượng  

Xem thêm: độc giả thứ 7

Chương 287 Chương 288 Chương 289 Chương 290
Chương 291 Chương 292 Chương 293 Chương 294
Chương 295 Chương 296 Chương 297 Chương 298
Chương 299 Chương 300 Chương 301 Chương 302
Chương 303 Chương 304 Chương 305 Chương 306
Chương 307 Chương 308 Chương 309 Chương 310
Chương 311 Chương 312 Chương 313 Chương 314
Chương 315 Chương 316 Chương 317 Chương 318
Chương 319 Chương 320 Chương 321 Chương 322
Chương 323 Chương 324 Chương 325 Chương 326
Chương 327 Chương 328 Chương 329 Chương 330
Chương 331 Chương 332 Chương 333 Chương 334
Chương 335 Chương 336 Chương 337 Chương 338
Chương 339 Chương 340 Chương 341 Chương 342
Chương 343 Chương 344 Chương 345 Chương 346
Chương 347 Chương 348 Chương 349 Chương 350
Chương 351 Chương 352 Chương 353 Chương 354
Chương 355 Chương 356 Chương 357 Chương 358
Chương 359 Chương 360 Chương 361 Chương 362
Chương 363 Chương 364 Chương 365 Chương 366
Chương 367 Chương 368 Chương 369 Chương 370
Chương 371 Chương 372 Chương 373 Chương 374
Chương 375 Chương 376 Chương 377 Chương 378
Chương 379 Chương 380 Chương 381 Chương 382
Chương 383 Chương 384 Chương 385 Chương 386
Chương 387 Chương 388 Chương 389 Chương 390

21

Đại học tập Tổng hợp ý Dục Anh

Chương 391 Chương 392 Chương 393 Chương 394
Chương 395 Chương 396 Chương 397 Chương 398
Chương 399 Chương 400 Chương 401 Chương 402
Chương 403 Chương 404 Chương 405 Chương 406
Chương 407 Chương 408 Chương 409 Chương 410
Chương 411 Chương 412 Chương 413 Chương 414
Chương 415 Chương 416 Chương 417 Chương 418
Chương 419 Chương 420 Chương 421 Chương 422
Chương 423 Chương 424 Chương 425 Chương 426
Chương 427 Chương 428 Chương 429 Chương 430
Chương 431 Chương 432 Chương 433 Chương 434
Chương 435 Chương 436 Chương 437 Chương 438
Chương 439 Chương 440 Chương 441 Chương 442
Chương 443 Chương 444 Chương 445 Chương 446
Chương 447 Chương 448 Chương 449 Chương 450
Chương 451 Chương 452 Chương 453 Chương 454
Chương 455 Chương 456 Chương 457 Chương 458
Chương 459 Chương 460 Chương 461 Chương 462
Chương 463 Chương 464 Chương 465 Chương 466
Chương 467 Chương 468 Chương 469 Chương 470
Chương 471 Chương 472 Chương 473 Chương 474
Chương 475 Chương 476 Chương 477 Chương 478
Chương 479 Chương 480 Chương 481 Chương 482
Chương 483 Chương 484 Chương 485 Chương 486

Còn tiếp

Tác giả

Bình luận