Certificate Of Free Sale Là Gì

  -  
*

*
*

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) LÀ GÌ ?

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. CFS còn có một số tên gọi khác như CPP, FSC, Giấy phép lưu hành tự do, tuỳ theo sản phẩm mà sẽ do Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT cấp và quản lý.

Bạn đang xem: Certificate of free sale là gì

Căn cứ Điều 3-Chương I- Quyết định Số: 10/2010/QĐ-TTg, thẩm quyền quản lý CFS sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và cấp CFS sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản thuộc về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

*

Ý NGHĨA CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO – CFS

* Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS được xem là một công cụ để nước nhập khẩu sản phẩm có thể kiểm tra mức độ chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào nước họ, cũng như tăng độ tin cậy, vì khi một sản phẩm có CFS thì tức sản phẩm đó đã thông qua những phương pháp đánh giá kiểm tra của cơ quan chuyên môn tại nước xuất khẩu và sản phẩm đó đã được cho phép sản xuất, buôn bán và tiêu dùng tại nước đó. Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, khi đã xin được giấy chứng nhận CFS, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc lưu hành sản phẩm của mình tại nước bạn, không bị mất nhiều thời gian, cũng như những chi phí không đáng có khác.

* Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu yêu cầu phải có CFS để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

CFS là chứng nhận bắt buộc phải có để làm hồ sơ xin cấp giấy phép Công bố sản phẩm đối với một số thực phẩm nhập khẩu đặc biệt như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia, hương liệu thực phẩm…

CFS của sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu phải được người nhập khẩu lưu trữ tối thiểu ba (03) năm kể từ ngày nhập khẩu.

Xem thêm: Top 5 Webgame Vua Hải Tặc Lậu Nguyên Tác One Piece, Vua Hải Tặc Private China

ĐIỀU KIỆN CẤP CFS

Sản phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thoả mãn các điều kiện sau:

- Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

- Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY LƯU HÀNH TỰ DO CHO SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHƯ THẾ NÀO?

Bước 1: Đăng ký hồ sơ thương nhân

Bước 2: Làm hồ sơ đề nghị cấp CFS

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp CFS

Bước 4: Cấp CFS

Đăng ký hồ sơ thương nhân như thế nào?

Hồ sơ thương nhân bao gồm:

Đăng ký mẫu chữ ký của người được uỷ quyền ký đơn đề nghị cấp CFS và con dấu của thương nhân (theo mẫu quy định);

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);

Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);

Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (theo mẫu quy định).

Xem thêm: Xem Phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười Phần 1, Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười 1

Hồ sơ đề nghị cấp CFS bao gồm:

Đơn đề nghị cấp CFS (theo mẫu quy định) được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

Bản tiêu chuẩn công bố đối áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa)