Các cấp quân hàm trong vltk mobile

  -  

Tăng bậc quân hàm là phương pháp tăng lực chiến trong trò chơi VLTK mobile. Vậy trong game này còn có những level quân hàm làm sao và điều kiện để đạt được các cột mốc đó ra sao.

Bạn đang xem: Các cấp quân hàm trong vltk mobile

Trong nội dung bài viết này sẽ mình giúp chúng ta có được những thông tin đó.

Xem thêm: Hack Tiền Dream League Soccer 2016, Dream League Soccer 2016


Xuất trần

Lực hiến +600Sinh lực +30%Sinh lực +800Kháng toàn bộ + 20Né kị + 80Sát thương ở trong tính + 80

ĐIỀU KIỆN LÊN khiếp THẮNG : 15.000 LỨC CHIẾN.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Gems Là Gì ? Đánh Giá Một Altcoin Theo Tiêu Chuẩn Nào?

*

Kinh thắng

Lực hiến +1200Sinh lực +40%Sinh lực +1200Kháng tất cả +40Né tránh + 120Sát thương nằm trong tính + 120

ĐIỀU KIỆN LÊN LÃNG VÂN : 24.000 LỨC CHIẾN + 2 MINH CHỦ LỆNH

*

Lãng vân

Lực hiến +2400Sinh lực +50%Sinh lực +2000Kháng tất cả +60Né né + 200Sát thương ở trong tính + 200

ĐIỀU KIỆN LÊN NGỰ KHÔNG : 48.000 LỰC CHIẾN + 4 MINH CHỦ LỆNH

*

Ngự không

Lực hiến +4800Sinh lực +60%Sinh lực +2800Kháng toàn bộ +80Né kị + 280Sát thương ở trong tính + 280

ĐIỀU KIỆN LÊN TIỀM LONG: 96.000 LỰC CHIẾN + 4 DANH TƯỚNG LỆNH

Tiềm long

Lực hiến +18000Sinh lực +70%Sinh lực +3600Kháng toàn bộ +100Né né + 360Sát thương trực thuộc tính + 360

ĐIỀU KIỆN LÊN NGẠO THẾ: 150.000 LỰC CHIẾN + 8 DANH TƯỚNG LỆNH

*

Ngạo thế

Lực hiến +34800Sinh lực +80%Sinh lực +4000Kháng tất cả +1200Né kị + 400Sát thương ở trong tính + 400

ĐIỀU KIỆN LÊN Ỷ THIÊN: 300.000 LỰC CHIẾN + 8 TRỤC LỘC LỆNH

*

Ỷ thiên

Lực hiến +16800Sinh lực +90%Sinh lực +4800Kháng toàn bộ +150Né kiêng + 480Sát thương nằm trong tính + 480

ĐIỀU KIỆN LÊN CHÍ TÔN: 600.000 LỰC CHIẾN + 16 TRỤC LỘC LỆNH

*

Chí tôn

Lực hiến +32000Sinh lực +100%Sinh lực +5600Kháng tất cả +200Né kiêng + 560Sát thương trực thuộc tính + 560

ĐIỀU KIỆN LÊN VÕ THÁNH: 1.200.000 LỰC CHIẾN + 12 HOÀNG ĐẾ LỆNH

*

Võ thánh

Lực hiến +72000Sinh lực +110%Sinh lực +7200Kháng toàn bộ +250Né né + 720Sát thương nằm trong tính + 720

ĐIỀU KIỆN LÊN VÔ SONG: 2.400.000 LỰC CHIẾN + 24 HOÀNG ĐẾ LỆNH

*

Vô song

Lực hiến +144000Sinh lực +120%Sinh lực +8800Kháng tất cả +300Né tránh + 880Sát thương trực thuộc tính + 880

ĐIỀU KIỆN LÊN TRUYỀN THUYẾT: 6.000.000 LỰC CHIẾN + 18 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

*

Truyền thuyết

Lực hiến +300000Sinh lực +65%Sinh lực +10400Kháng tất cả +400Né kiêng + 10400Sát thương nằm trong tính + 1040

ĐIỀU KIỆN LÊN THẦN THOẠI: 10.000.000 LỰC CHIẾN + 60 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

*

Thần thoại

Lực hiến +600000Sinh lực +70%Sinh lực +12000Kháng tất cả +500Né né + 1200Sát thương thuộc tính + 1200

ĐIỀU KIỆN LÊN THẦN THOẠI: 20.000.000 LỰC CHIẾN + 1000 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

*

Cấp quân hàm tối đa VLTK mobile

Thời điểm bây giờ cấp quân hàm tối đa là thần thoại 1. Muốn lên được thần thoại 2 nên 1000 TRUYỀN THUYẾT LỆNH cùng lực chiến 20.000.000, sẽ cực kỳ tốn nhát cho ngẫu nhiên ai mong mỏi lên cung cấp quân hàm này.