Bullseye là gì

  -  

the circular centre of the object aimed at in games such as darts, or the shot or throw that hits this:  

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự ceds.edu.vn.

Bạn đang xem: Bullseye là gì

Đang xem: Bullseye là gì

Học các từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.

Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên ceds.edu.vn ceds.edu.vn hoặc của ceds.edu.vn University Press tuyệt của những bên trao giấy phép. He does not say that he might have disagreements about union matters, but he arrives abroad & decides khổng lồ go for the bullseye, which is £30,000 in compensation. The world consisted of a single-runway airbase & a nearby target range with several bullseye targets. The pathogen produces distinctive sầu bullseye patterned leaf spots và can also cause stem lesions & fruit rot on tomakhổng lồ and tuber blight on potalớn. However, when deeply frightened or upset, she does cry, và she has an unexplained fear of anything resembling a bullseye. Teams split into lớn equal numbers of players và each team chooses one person khổng lồ throw closest lớn the bullseye.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Của Fiora - Bảng Ngọc Fiora Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh NhấtXem thêm: Trò Chơi Xiec Ca Heo 8 - Game Trình Diễn Cá Heo 5

The slow-fire targets have sầu the 810 rings inside the bullseye & the rapid fire targets have sầu only the 9 và 10 rings inside the blachồng. The bullseye represented an unlimited contract and the players could continue answering as long as they desired. The term bullseye can mean either the whole central part of the board or just the inner red/blachồng section. The adult wore a bullseye on the front of their uniform for this sự kiện which later became a double points zone for both teams.

*
*

Thêm công dụng hữu dụng của ceds.edu.vn ceds.edu.vn vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng ứng dụng khung search kiếm miễn tầm giá của Cửa Hàng chúng tôi.

Tìm tìm vận dụng tự điển của chúng tôi ngay từ bây giờ với chắc chắn rằng rằng các bạn không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ceds.edu.vn English ceds.edu.vn University Press Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications