bộ bộ sinh liên

TAM SINH TAM THẾ – BỘ SINH LIÊN

三生三世步生莲

Bạn đang xem: bộ bộ sinh liên

Mỗi bước đi qua quýt, hồng liên nở rực. Ấy được gọi là cỗ sinh liên.

Hệ liệt: Tam Sinh Tam Thế

Tác giả: Đường Thất

Hồng Hoang ngày trước, ngũ tộc chén hoang toàng không ngừng nghỉ chinh chiến.

Thiên tộc ngày hôm nay, thần quân thần nữ giới se kết lương bổng duyên.

Tình trạng nguyên vẹn tác: Hố tiếp tục đục và ko lấp hoàn thành. Cả cỗ bao gồm 4 quyển, chia thành 2 phần đó là Phàm Thế và Bát Hoang. Thực tế, ‘Phàm thế’ và ‘Bát hoang’ là tên gọi dự con kiến khi ko xuất bạn dạng của người sáng tác. Sau ê thì Khi xuất bạn dạng, vì thế nguyên nhân tương quan cho tới chừng lâu năm từng quyển và in ấn và dán kể từ phía căn nhà xuất bạn dạng, nên từng cuốn ê nên tách đi ra thực hiện 2. Thành test đi ra sau thời điểm xuất bạn dạng thì tiếp tục không thể thương hiệu Phàm thế và Bát hoang toàng nữa. Ví dụ, phần được dự con kiến thuở đầu thương hiệu Phàm thế tiếp tục tách trở nên 2 cuốn là Hóa lựa chọn và Thần kỳ. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại bọn chúng người yêu thích vẫn lưu giữ cơ hội gọi này nhằm chỉ 2 phần biểu diễn tiến bộ chủ yếu của mẩu truyện. Tại trên đây, tui thực hiện mục lục cũng vẫn hội tụ lại cơ hội gọi Phàm thế và Bát Hoang (nếu các bạn này đu super topic mặt mày TQ thì vững chắc vẫn thấy Khi quý khách kêu gào quyển 3 quyển 4 thì vẫn kêu gào là ‘Mong đợi Bát Hoang’), tuy nhiên van thực hiện rõ ràng với chúng ta là phần thương hiệu xuất bạn dạng của truyện vô cùng không tồn tại xuất hiện tại cái brand name Phàm thế hoặc Bát hoang toàng gì cả.

MỤC LỤC

Phàm thế – Quyển 1: Hóa kén

Chương phanh đầu

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 ~ [Hết quyển 1] ~

Phàm thế – Quyển 2: Thần kỳ

Chương 18.1 (Chương 1.1) | Chương 18.2 (Chương 1.2) | Chương 19.1 (Chương 2.1) | Chương 19.2 (Chương 2.2)

Xem thêm: nô lệ câm truyện tranh full

Chương đôi mươi.1 (Chương 3.1) | Chương đôi mươi.2 (Chương 3.2) | Chương đôi mươi.3 (Chương 3.3) | Chương đôi mươi.4 (Chương 3.4)

Chương 21.1 (Chương 4.1) | Chương 21.2 (Chương 4.2) | Chương 22.1 (Chương 5.1) | Chương 22.2 (Chương 5.2)

Chương 23.1 (Chương 6.1) | Chương 23.2 (Chương 6.2) | Chương 23.3 (Chương 6.3)

Chương 24.1 (Chương 7.1) | Chương 24.2 (Chương 7.2) | Chương 24.3 (Chương 7.3)

Chương 25 (Chương 8) | Chương 26 (Chương 9) | Chương 27 (Chương 10) | Chương 28 (Chương 11) |

Chương 29 (Chương 12) | Chương 30 (Chương 13) | Chương 31 (Chương 14) | Chương 32 (Chương 15) | Chương 33 (Chương 16)

~ [Hết quyển 2] ~

Bát Hoang – Quyển 3: Túc hạ thiên kiếp [Dưới chân ngàn kiếp nạn]

Chương 1.1 | Chương 1.2 | Chương 2 | Chương 3.1 | Chương 3.2

Chương 4.1 | Chương 4.2 | Chương 5.1 | Chương 5.2 | Chương 6.1 | Chương 6.2

Chương 7.1 | Chương 7.2 | Chương 8.1 | Chương 8.2 | Chương 9

Chương 10.1 | Chương 10.2 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Xem thêm: yêu phải kẻ ngốc

Chương 19 | Chương đôi mươi | Chương 21 | Chương 22 ~ [Hết quyển 3] ~

Bát Hoang – Quyển 4: Vĩnh sinh hoa [Nở mãi một đóa hoa]

[Quyển 4 vẫn đang được ghi chép. Đã mang tên như bên trên, vô ngoặc vuông là tên gọi giờ đồng hồ Việt gia căn nhà đặt điều lại.]

  • Đường Thất trả lời một vài vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (1)
  • Đường Thất trả lời một vài vướng mắc tương quan cho tới Sở Sinh Liên (2)

Tác giả

Bình luận