BE IN FAVOUR OF LÀ GÌ

  -  
Bài viết chia sẻ ý nghĩa, cách áp dụng và các lựa chọn sửa chữa thay thế của cấu tạo in favour of trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Be in favour of là gì


*

Cấu trúc In favour of là một cấu tạo tương đối phổ cập trong giờ đồng hồ Anh, được sử dụng khi mong muốn bày tỏ sự đồng ý, tán thành, ủng hộ. Ở nội dung bài viết này, người sáng tác sẽ giới thiệu rõ ràng hơn về ý nghĩa, cách áp dụng và các (cụm) từ đồng nghĩa với kết cấu trên.

Key takeaways

Cấu trúc In favour of biểu hiện sự ủng hộ hoặc yêu thích đối với ai / mẫu gì.

Cấu trúc với in favour of: S + tobe/V + in favour of + N.

In favour of là gì?

Từ “favour” (hay “favor” theo phong cách viết của anh ý Mỹ), phát âm là /ˈfeɪ.vɚ/, là một trong danh trường đoản cú mang ý nghĩa sâu sắc là sự ủng hộ, chấp thuận, giỏi ưu ái. Từ bỏ này vừa có thể là danh từ, vừa có thể là rượu cồn từ.

Ví dụ:

Will you vị me a favor and return trang chủ at four o’clock? (Bạn đang giúp tôi một bài toán và trở về quê hương lúc bốn giờ đồng hồ đeo tay chứ?)

Nhung favored a trip to lớn Europe. (Nhung thích đi du ngoạn Châu Âu.)

In favour of được sử dụng với tức thị “ủng hộ”, “chấp thuận”, “có thiện ý đối với ai/cái gì” hoặc “theo ý của ai, vày ai”.

Ví dụ:

Her parents are in favour of me being friends with her. (Bố bà bầu của cô ấy ủng hộ câu hỏi tôi làm chúng ta với cô ấy. )

Everyone voted in favour of the prohibition of smoking in public areas. (Mọi tín đồ đã bỏ phiếu ủng hộ câu hỏi cấm thuốc lá ở nơi công cộng. )

I think I will vote in favour of Giang for the next team’s leader. (Tôi nghĩ tôi sẽ vứt phiếu cỗ vũ Giang làm nhóm trưởng tiếp sau của đội. )

*
Cách sử dụng cấu tạo In favour of

Người học có thể sử dụng in favour of theo hai bí quyết chính: theo sau cồn từ thường xuyên hoặc hễ từ tobe. Trong cả 2 cách, nghĩa của “in favor of” không đổi - vẫn là “đồng ý, chấp thuận, ủng hộ chiếc gì/ai đó”.

Theo sau cồn từ thường

Công thức: S + V + in favour of + N/gerund

Ví dụ:

The majority of class members voted in favour of Lan. (Đa số những thành viên vào lớp đã bỏ phiếu cỗ vũ Lan.)

We totally agree in favour of learning rather than spending time doing things that don’t make sense. (Chúng tôi trọn vẹn ủng hộ vấn đề học rộng là dành thời hạn làm những việc vô nghĩa.)

Linda & Mika go khổng lồ school early in favour of the teacher"s advice. (Linda và Mika mang lại trường sớm theo lời khuyên của giáo viên.)

Theo sau cồn từ tobe

Công thức: S + be in favour of + N/gerund

Ví dụ:

Lan is in favour of planting more trees in the garden. (Lan ủng hộ việc trồng nhiều cây nghỉ ngơi trong vườn.)

They are in favour of new methods of urban improvement rather than sticking khổng lồ the traditional. (Họ ủng hộ các phương pháp cải thiện đô thị new hơn là bám vào các phương thức truyền thống.)

He is in favour of getting another cat. (Anh ấy ủng hộ việc nuôi thêm 1 chú mèo.)

*
In favour of và một số từ đồng nghĩa

Thay bởi sử dụng cấu tạo in favour of, tín đồ học còn rất có thể sử dụng nhiều cụm từ có nghĩa tương đồng.

Từ đồng nghĩa tương quan với in favor of

Phiên âm

Nghĩa

accept

/əkˈsept/

chấp nhận

Ví dụ:

The new vending machines will accept coins of any denomination. (Các một số loại máy hàng tự động hóa mới vẫn chấp nhận tiền xu với bất kỳ mệnh giá chỉ nào.)

agree

/əˈɡriː/

đồng ý

Ví dụ:

She always agrees with her parents. (Cô ấy luôn luôn đồng ý với ba mẹ.)

assent

/əˈsent/

đồng ý, tán thành

Ví dụ:

Has he assented to the terms of the contract of house renting? (Anh ấy đã gật đầu với các luật pháp trong thích hợp đồng thuê bên chưa? )

consent

/kənˈsent/

đồng ý, tán thành

Ví dụ:

After a few weeks, Huy’s mother consented to him dating Anh. (Sau một vài ba ngày, bà mẹ của Huy sẽ ưng thuận việc Huy tán tỉnh và hẹn hò với Ánh.)

go along with

/ɡəʊ əˈlɒŋ wɪð/

đồng ý với ai/ vật gì (ý tưởng, hành vi nào đó)

Ví dụ:

Tom was too straight. He"d never go along with your opinions. (Tom vượt thẳng thắn. Anh ấy sẽ không khi nào đồng ý với ý kiến của bạn.)

go with

/ɡəʊ wɪð/

lựa chọn làm theo ai/ ý tưởng gì

Ví dụ:

I am not sure that those shoes really go with that dress. (Tôi không có lẽ đôi giầy đó hoàn toàn có thể đi cùng với chiếc váy đầm đó.)

support

/səˈpɔːrt/

ủng hộ

Ví dụ:

Mike always supports me in every situation. (Mike luôn ủng hộ tôi trong những tình huống.)

Bài tập vận dụng

Chọn câu trả lời đúng:

1. Heinz ___________ getting rid of this tree.

Xem thêm: Giới Thiệu Những Kiến Thức Cơ Bản Về Apache Hive Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Hive Và Impala Là Gì

A. In favour of

B. Is in favour of

C. Are in favour of

2. Yen ________ up early ________ my advice.

A. Get / in favour of

B. Is get / in favour of

C. Gets / in favour of

3. They ________ extra hours ________ the boss.

A. Work / in favour of

B. Is work / in favour of

C. Works / in favour of

4. My class ________ him.

A. Is in favour of

B. Are in favour of

C. In favour of

5. Minh was in favour of ________ for dinner.

A. Noodles

B. Had noodles

C. Have noodles

6. We ________ Trang because she is a beautiful girl.

A. Are voted in favour of

B. In favour of voting

C. Are in favour of voting for

7. Her family ________ the new car.

A. Is in favour of choose

B. Are in favour of choose

C. Is in favour of

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. A

5. A

6. C

7. C

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã cung cấp cho những người học ý nghĩa, giải pháp dùng phổ biến, một số từ đồng nghĩa tương quan với cấu trúc In favour of.

Xem thêm: Take For Granted Nghĩa Là Gì, Cách Sử Dụng Take For Granted Đúng Cách

thêm vào đó, bạn học giờ đồng hồ Anh trả toàn hoàn toàn có thể củng cố kiến thức này bởi phần bài xích tập vận dụng. Mong muốn sau lúc đọc nội dung bài viết này, người đọc có thể sử dụng thành thạo cấu trúc trên.