bang tot nghiep loai kha tieng anh la gi

VIETNAMESE

Bạn đang xem: bang tot nghiep loai kha tieng anh la gi

bằng chất lượng tốt nghiệp loại khá

Bằng chất lượng tốt nghiệp loại xuất sắc là văn vày thừa nhận hoàn thành xong khoá học tập, ngành học tập với kết quả khá.

1.

Anh ấy được trao vày chất lượng tốt nghiệp loại khá.

He is awarded a good degree.

2.

Xem thêm: lời bài hát biển nỗi nhớ và em

Anh tớ vẫn chất lượng tốt nghiệp ĐH với vày cử thế giới khá.

He graduated from his university with a good degree.

Phân loại vày cấp (degree) theo đòi kết quả học hành (Academic achievement) như sau:

- vày giỏi: very good degree

- vày khá: good degree

- vày trung bình: average degree

- vày yếu: weak degree

- vày kém: poor degree

Xem thêm: lời bài hát phan mạnh quỳnh khi người mình yêu khóc